Cine Maaya
All About The Ultimate Movie World..

Fahrenheit 451 (2018)

In a terrifying care-free future, a young man, Guy Montag, whose job as a fireman is to burn all books, questions his actions after meeting a young girl...and begins to rebel against society.

imdb.org

భవిష్యత్తు కు చెందిన ఒక యువకుడు గై మోన్టాంగ్, వృత్తి పుస్తకాలన్నింటినీ తగులబెట్టే ఒక ఫైర్ మాన్. ఒక యువతి కలుసుకోవడం తో అతని ఆలోచనా విధానం మారిపోయి తన చర్యలను ప్రశ్నించుకోవడం మొదలుపెడుతాడు. సమాజానికి వ్యతిరేకం గా ఎదురేగడం మొదలుపెడుతాడు.

ట్రైలర్: 

80%
Awesome
  • Design

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content